Disclaimer & Privacy statement

Disclaimer

Gebruik van deze website

De informatie beschikbaar op deze website is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door personen of entiteiten in rechtsgebieden of landen waar distributie of gebruik in strijd zijn met de wet- of regelgeving of waar de aanbieder van de dienst beschikbaar via deze website en haar geaffilieerde partijen onderworpen zouden kunnen worden aan wettelijke eisen binnen dergelijke rechtsgebieden of landen.

Geen garantie

ECT garandeert op geen enkele wijze de nauwkeurigheid, validiteit, tijdigheid, volledigheid of beschikbaarheid van alle verkregen of samengestelde informatie op deze website. Alle informatie op deze website wordt aangeboden in de feitelijke staat, is alleen bestemd voor informatieve doeleinden en is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. Het gebruik van deze website en de daarin opgenomen of daarvan verkregen informatie is op eigen risico. ECT aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voortvloeiend uit dat gebruik.

Niet representatief

Alle opinies, commentaren of informatie van alle personen die worden gegeven op of gedistribueerd via deze website kunnen niet worden gezien als bekrachtigd of overeengekomen door ECT of als een uiting van ECT’s mening of intentie. ECT verklaart expliciet dat als een persoon opinies of commentaren geeft of advies en informatie aanbiedt met een politiek, sociaal, economisch of zakelijk karakter of gerelateerd aan investeringen, of een persoon belastert op deze website en schade toebrengt aan ECT, ECT zich alle recht voorbehoudt een schadevergoeding en/of andere juridische maatregelen na te streven.

Beperking van aansprakelijkheid

Op geen enkele wijze zullen ECT of haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers aansprakelijk kunnen worden gehouden voor schade van welke aard dan ook, hetzij direct, indirect, bijzonder, gevolgschade of incidentele schade, voortvloeiend uit toegang tot of gebruik van, of onmogelijkheid tot toegang of gebruik van, deze websites en alle andere websites of pagina’s gekoppeld aan deze website, inclusief (zonder beperkingen) schade als gevolg van het handelen of nalatigheid van een derde partij, zelfs als een werknemer van ECT op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid daartoe.

Gebruik van links

Mocht u deze website verlaten via een hyperlink op de site, dan wordt aangenomen dat u deze website hebt verlaten. Als u content bekijkt van een website die niet wordt geleverd door ECT, dan doet u dit op eigen risico. ECT is niet verantwoordelijk voor enige schade of verliezen veroorzaakt door vertragingen, gebreken of nalatigheden die kunnen bestaan ​​in de diensten, informatie, inhoud of al het andere aangeboden door of verkregen via dergelijke andere websites. ECT geeft geen garanties of verklaringen voor, en zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor, alle elektronische content geleverd door derden.

Copyright

De informatie op deze website mag niet worden gereproduceerd, verspreid of gepubliceerd, in welke media en voor welk doeleinde dan ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ECT. Downloadt u informatie of software van deze website, dan gaat u ermee akkoord dat een dergelijke kopie alleen is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, en dat u dit niet zal niet kopiëren en/of dat u copyrightinformatie of andere verklaringen die deze informatie bevatten niet zal verwijderen of onleesbaar zal maken.

Toepasselijk recht

De hierin omschreven voorwaarden en bepalingen zullen worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving, los van alle collisieregels onder Nederlands internationaal privaatrecht. Alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze disclaimer en eventuele daaruit voortvloeiende overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Rotterdam.

Cookiebeleid

Per 1 juni 2012 is het verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van cookies op onze website. Het gebruik van cookies valt nu onder de Cookiewet. Vanaf 1 januari 2013 valt de Cookiewet onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (‘de privacywet’). Met uw toestemming plaatsen wij ‘tracking cookies’ op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. U kunt uw browser instellen om het gebruik van cookies te weigeren. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw eigen computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Privacy statement

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’; deze tekstbestanden worden opgeslagen op uw computer om de website te helpen analyseren hoe bezoekers gebruik maken van de site. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om te evalueren hoe u de website gebruikt, rapporten op te stellen over websiteactiviteit voor website operators en voor het verlenen van andere diensten gerelateerd aan websiteactiviteit en internetgebruik. Google kan deze informatie ook aan derden verschaffen indien daartoe wettelijk verplicht of in gevallen waar derden deze informatie verwerken namens Google. Google zal uw IP-adres niet associëren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt uw browser instellen om het gebruik van cookies te weigeren, maar dit kan tot gevolg hebben dat u niet in staat bent alle functionaliteiten van deze website te gebruiken. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie over u door Google op de bovengenoemde wijze en voor de hierboven omschreven doeleinden verwerken van informatie over u.

Algemeen Privacy Statement Hutchison Ports ECT Rotterdam

Nieuwsgierig wat wij voor u kunnen betekenen?

transport

Voor (aan)vragen en speciale verzoeken neem contact op met:

Contactinformatie

kevin
marilyne
leo