Voorwaarden

Terms & Conditions
Op al onze diensten zijn de Terms & Conditions Hutchison Ports Europe Intermodal (HPEI) and Hutchison Ports inland terminals van toepassing*. Deze kunt u vinden via deze link.  
In deze Terms & Conditions wordt, behalve naar wetgeving, verwezen naar diverse branchevoorwaarden, die op de diensten van HPEI van toepassing zijn. Die branchevoorwaarden kunt u vinden via de onderstaande links: 

  • Binnenlands wegvervoer in Nederland: de Nederlandse Algemene Vervoersvoorwaarden (AVC) 2002, versie 2015* (met uitzondering van artikel 29 van die voorwaarden) 
  • Terminaldiensten uitgevoerd op de terminal van Hutchison Ports Duisburg (Duitsland) en aanvullende transportdiensten die door de klant rechtstreeks zijn geboekt bij Hutchison Ports Duisburg: de ADSp versie 2017
  • Douanediensten en Intermodal Forwarding: de Nederlandse Expeditievoorwaarden 2018 (met uitzondering van artikel 23 van die voorwaarden. In afwijking van het in artikel 11.3 van de Nederlandse Expeditievoorwaarden 2018 genoemde totale beperkingsbedrag wordt voor '10.000 SDR' 'EUR 250' gelezen) 

Standard Operating Procedures
Op al onze diensten is de Hutchison Ports Europe Intermodal Standard Operating Procedure van toepassing.* 
Daarnaast gelden voor de Hutchison Ports achterland terminals de volgende Standard Operating Procedures*: 

Standard Operating Procedure Hutchison Ports Venlo 
Standard Operating Procedure Hutchison Ports Duisburg 
Standard Operating Procedure Hutchison Ports Belgium 

Claims Procedure
In geval van eventuele claims ten gevolge van de uitvoering van onze diensten is de Claims Procedure van toepassing.* 

Electronic Communication Procedure
Op elektronische communicatie is de Electronic Communication Procedure van toepassing.* 

* De laatste versie is steeds van toepassing, tenzij Hutchison Ports Europe Intermodal anders heeft besloten. 

Inkoopvoorwaarden
Op alle inkoopcontracten die HPEI aangaat met haar leveranciers en opdrachtnemers zijn de inkoopvoorwaarden van HPEI van toepassing, tenzij dit schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Deze kunt u vinden via deze link.

 

 

 

Nieuwsgierig wat wij voor u kunnen betekenen?

transport

Voor (aan)vragen en speciale verzoeken neem contact op met:

Contactinformatie

kevin
marilyne
leo