Nieuwe binnenvaart corridor: De Groene Hart Corridor

Groene Hart corridor

Nieuwe binnenvaart corridor: De Groene Hart Corridor

EGS is samen met binnenvaartpartner Danser in een nieuwe corridor gestapt: de Groene Hart Corridor. Minimaal drie maal per week varen er binnenvaartschepen met containers tussen de Overslag Terminal Bergambacht (OTB) en de Maasvlakte. De Groene Hart Corridor is onderdeel van het Joint Corridors Off Road- programma van de Topsector Logistiek.

De ambitie is om vijf keer in te week afvaarten te verzorgen. De logistieke dienstverleners Stubbe, Zijderlaan, Koolwijk Polsbroek en Geodis maken gebruik van de terminal om hun containers te vervoeren over water. Volgens de Topsector zorgt dit voor een ‘potentiële besparing van ruim 7.000 ton CO2 en 3,5 miljoen wegkilometers’. Deze modal shift moet bijdragen aan de ‘bereikbaarheid en verduurzaming in de regio’.

Voor EGS en Danser is deze nieuwe corridor een goede aanvulling op de eerder gestarte Intercity Barge. Deze barge service verbindt de terminals van ECT op de Maasvlakte met terminals en depots in het Waal-/Eemhavengebied, Botlekgebied, Merwedehaven, Ridderkerk en Alblasserdam. De Intercity Barge richt zich op het bundelen van lading bij de genoemde terminals en depots om zo met grote call-sizes direct van en naar de Maasvlakte te kunnen varen. Duurzaam en efficiënt.

Nieuwsgierig wat wij voor u kunnen betekenen?

transport

Voor (aan)vragen en speciale verzoeken neem contact op met:

Contactinformatie

kevin
marilyne
leo